Logik.nu

 

Logikproblem 21

 

Kognitivt Centrum Sverige

Neuropsykolog Björn Adler

info@kognitivtcentrum.se

Kronor på rad

Hanna har tio gamla enkronor som hon lagt ut på bordet i ett mönster i form av ett kors. Det är nu sex mynt i den lodräta raden och fem i den vågräta.

 

Flytta nu ett av mynten så att Du sedan har sex mynt både i den lodräta och den vågräta raden. Finns det

alternativa lösningar?