Logik.nu

 

Logikproblem 18

 

Kognitivt Centrum Sverige

Neuropsykolog Björn Adler

info@kognitivtcentrum.se

Hur gammal är Berra?

Anders är 24 år. Han är dubbelt så gammal som Berra var, när Anders var lika gammal som Berra är nu.

 

Hur gammal är Berra?

När är han född?

Finns det alternativa lösningar?