Lösningsförslag

Logikproblem 6

 

Logik.nu

Kognitivt Centrum Sverige

Neuropsykolog Björn Adler

info@kognitivtcentrum.se

Hur många kvadrater?

 

Hur många kvadrater finns det i den geometriska figuren till höger?

 

Finns det alternativa lösningar?

 

 

 

 

               Lösningsförslag

 

 

I storleksordning finns 4+16+ 2+ 9 + 4 = 35 tydliga kvadrater

Dessutom finns i varje korsning en knappt millimeterstor kvadrat som bildas av linjernas tjocklek, 11 st

Dessa småkvadrater saknar begränsningslinjer, men skulle vid en förstoring av bilden bli tydligare. Totalsumma: 46 kvadrater

Om man låter blicken vila avspänt på figuren kan de minsta kvadraterna ses som vita synvillor i alla fyrstreckskorsningar.

 

Knåpvädershälsningar

Hans N