Lösningsförslag

Logikproblem 21

 

Logik.nu

Kognitivt Centrum Sverige

Neuropsykolog Björn Adler

info@kognitivtcentrum.se

Kronor på rad

Hanna har tio gamla enkronor som hon lagt ut på bordet i ett mönster i form av ett kors. Det är nu sex mynt i den lodräta raden och fem i den vågräta.

 

Flytta nu ett av mynten så att Du sedan har sex mynt både i den lodräta och den vågräta raden. Finns det

alternativa lösningar?

 

               Lösningsförslag

 

 

 

Ta det understa myntet i den lodräta raden och placera det i mitten av korset. Då får du sex mynt lodrätt och sex mynt vågrätt. Du kan även ta det översta myntet i den lodräta raden och placera det myntet på mitten.

 

Joakim